OPRÅB FRA LÆGER, SUNDFAGSFAGLIGE PROFESSIONELLE OG FORSKERE TIL STØTTE FOR ELEKTRONISKE CIGARETTER.

BEROEP VANAF DOKTERS, MEDIESE SPESIALISTE EN WETENSKAPLIKES WAT ELEKTRONIESE SIGARETTE ONDERSTEUN.
1 abril, 2018
APPEL DE MEDECINS, DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DE SCIENTIFIQUES A SOUTENIR LA CIGARETTES ÉLECTRONIQUE
1 abril, 2018

OPRÅB FRA LÆGER, SUNDFAGSFAGLIGE PROFESSIONELLE OG FORSKERE TIL STØTTE FOR ELEKTRONISKE CIGARETTER.

OPRÅB FRA LÆGER, SUNDFAGSFAGLIGE PROFESSIONELLE OG FORSKERE TIL STØTTE FOR ELEKTRONISKE CIGARETTER.

Som læger og sundhedsfaglige professionelle personer, ser vi hver dag patienter der er alvorligt påvirket af tobaksrygning; mange af dem vil uvægerligt dø eller have et helbred der er kraftigt påvirket på trods af vores hjælp og rådgivning. Rygning af tobak er fortsat det største helbredsmæssige problem i verden.

Folk ryger for nikotinen, med dør af de kemikalier der bliver dannet når tobak bliver brændt af. 1 Desværre har de nuværende rygestopmidler og rygestopmedicin en meget begrænset effektivitet og accept hos størstedelen af rygerne. Men – vi tror på at der er en løsning: Brugen af e-cigaretter/e-damp har helt klart et stort potentiale for at hjælpe mange rygere til at kvitte tobakken.

I lyset af dette, tror vi stærkt på at etisk og videnskabeligt set, så er det vores ansvar at gøre opmærksom på følgende:

  • Det er afbrænding af tobak og dannelsen af 4000 kemiske stoffer ved rygning af cigaretter, der er skadelige for rygeres helbred, og ikke nikotinen.
  • Faren ved e-cigaretter/e-damp er betydeligt lavere end ved tobakscigaretter. Via analyser af indholdet af e-damp, kan man forvente af e-damp er mindst 95 til 99 % sikrere end rygning af tobakscigaretter, hvis man ser på de helbredsmæssige langtidseffekter. 2
  • Den udåndede damp fra e-cigaretter/e-damp er med stor usandsynlighed skadelig overfor andre personer; koncentrationen af nikotin i den udåndede damp er for lav til at have en farmakologisk effekt på andre der opholder sig i nærheden. 3
  • Randomiserede kontrollerede forsøg viser at e-cigaretter/e-damp er effektive ved rygestop 4 og studier i brugen af e-cigaretter/e-damp i virkelighedens hverdag viser at de er mere effektive end andre midler til rygestop, inklusiv nikotinerstatningsprodukter. 5
  • Det er estimeret at for hver million rygere som skifter tobakken ud med e-damp, så kan 6000 præmature dødsfald om året forhindres. 6
  • E-cigaretter/e-damp renormaliserer ikke rygning – e-damp er ikke rygning. I mange lande har brugen af e-cigaretter/e-damp været efterfulgt af et fortsat fald i salget af tobak og ligeledes fald i rygerprævalensen. 7

Karakteristika ved e-cigaretter/e-damp skal altid sammenlignes med dem for almindelige tobakscigaretter, og diskussionen omkring absolut langtidssikkerhed ved e-cigaretter skal altid stå i kontrast, både etisk og videnskabeligt, til den absolutte sikkerhed vi har for de skadelige virkninger som rygning af tobak indebærer.

P.t. er det estimeret, at der i Europa er 29 mio. der anvender e-cigaretter/e-damp. Men vi tror fast på at individet og gevinsten for folkesundheden som følge af brugen af e-cigaretter/e-damp, bliver stoppet pga. forkerte opfattelser af produktet.

I lyset af de talrige undersøgelser der til dato er udført, så kan vi – som professionelle sundhedsfaglige personer – ikke se passive til overfor den klare offentlige helbredsmæssige gevinst ved brugen af e-cigaretter/e-damp.

Vi anbefaler derfor at vores kolleger aktivt lærer mere omkring e-cigaretter/e-damp som et nyt redskab i den fortsatte verdensomspændende helbredsindsats imod tobaksrelaterede sygdomme.

Vi opfordrer vores kolleger til at underskrive denne erklæring til støtte for berettigelsen af elektroniske cigaretter baseret på videnskabelig evidens og etisk debat.

Med venlig hilsen,

Group of professionals who support this statement.

Hvis du er enig med M.O.V.E manifestet, så klik venligst på billedet nedenfor, for at deltage med din støtte.

 

SUPPORT M.O.V.E
Sign up Now!


If you agree with the M.O.V.E statement please click on the button below to add your support.
 


1 Russell, M. A. Low-tar medium-nicotine cigarettes: a new approach to safer smoking (1976) BMJ  1 (6023) 1430-1433 2 Farsalinos, K. E., & Polosa, R. (2014). Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety, 5(2), 67–86. doi:10.1177/2042098614524430

3 Hajek P, Etter J-F, Benowitz N, McRobbie H (2014) Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers, and potential for harm and benefit. Addiction.

4 McRobbie, H., Bullen, C., Hartmann-Boyce, J., & Hajek, P. (2014). Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 12, CD010216. doi:10.1002/14651858.CD010216.pub2

5 Brown, J. et al (2014).  Real-world effectiveness of e-cigarettes when used to aid smoking cessation: a cross-sectional population study. Addiction doi:10.1111/add.12623

6 West, R. B. J. (2014). Electronic cigarettes : fact and fiction. British Journal of General Practice, (September), 442–443.doi:10.3399/bjgp14X681253

7 West R, Brown J, Beard E. Trends in electronic cigarette use in England. Smoking Toolkit Study 140122. 2014.www.smokinginengland.info/latest-statistics

8 Vardavas, C.et al (2014). Determinants and prevalence of e-cigarette use throughout the  European Union: a secondary analysis of 26 566 youth and adults from 27 Countries.  Tobacco Control, 1–7. doi:10.1136/tobaccocontrol-2013-051394

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *