SŁOWO OD LEKARZY, PROFESJONALISTÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I NAUKOWCÓW DLA WSPARCIA PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

CALL FOR DOCTORS, HEALTH CARE PROFESSIONALS AND SCIENTISTS IN SUPPORT OF ELECTRONIC CIGARETTES.
1 abril, 2018
APPELLO DI MEDICI, OPERATORI SANITARI E SCIENZIATI A SOSTEGNO DEI VAPORIZZATORI PERSONALI (SIGARETTE ELETTRONICHE).
1 abril, 2018

SŁOWO OD LEKARZY, PROFESJONALISTÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I NAUKOWCÓW DLA WSPARCIA PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

SŁOWO OD LEKARZY, PROFESJONALISTÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I NAUKOWCÓW DLA WSPARCIA PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Jako lekarze i pracownicy opieki zdrowotnej na co dzień spotykamy pacjentów z poważnymi skutkami zdrowotnymi wywołanymi paleniem tytoniu.1 Wielu z nich przedwcześnie umrze albo ich zdrowie długo jeszcze będzie upośledzone mimo naszej pomocy. Palenie tytoniu pozostaje najpoważniejszym problemem zdrowia publicznego na świecie.

Ludzie palą papierosy dla nikotyny, ale umierają od setek związków chemicznych wydzielających się podczas palenia tytoniu. Istniejące dotąd środki medyczne wspomagające rzucenie nałogu palenia tytoniu mają ograniczoną skuteczność i niską akceptowalność dla większości palaczy. Wierzymy jednak, że istnieje rozwiązanie. Używanie elektronicznych papierosów ma ogromny potencjał pomocy wielu osobom w odwróceniu się od tytoniu.

Mocno wierzymy, że naszym etycznym i naukowym obowiązkiem jest zwrócić uwagę na następujące sprawy:

  • Groźnym dla zdrowia palaczy jest proces spalania tytoniu generujący 4000 szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, a nie nikotyna.
  • Niebezpieczeństwa związane z elektronicznym papierosem są znacznie mniejsze niż udowodniona szkodliwość tytoniu. Z szeregu analiz składników pary e-papierosowej wynika, że należy się spodziewać iż e-papierosy są co najmniej 95 do 99% bezpieczniejsze niż palenie tytoniu. Zwłaszcza, gdy chodzi o ryzyko długofalowe.2
  • Wysoce mało prawdopodobnym jest by para emitowana przez użytkowników e-papierosa była szkodliwa dla osób z ich otoczenia. Stężenie nikotyny w wydychanej parze jest zbyt niskie by miała ona farmakologiczne skutki dla osób postronnych.3
  • Randomizowane badania kontrolowane wykazują, że e-papieros jest skutecznym narzędziem4 w rzucaniu palenia, a studia nad używaniem e-papierosów w warunkach rzeczywistych dowodzą, że są one skuteczne bardziej od innych środków wspomagających rzucanie palenia z Nikotynową Terapią Zastępcza włącznie.5
  • Szacuje się, że na każdy milion ludzi, którzy z palenia tytoniu przerzucą się na e-papierosa można będzie uniknąć około 6000 przypadków przedwczesnej śmierci.6
  • E-papierosy nie „normalizują palenia” – „chmurzenie” to nie palenie. W wielu krajach wzrostowi liczby używających e-papierosa towarzyszy ciągły spadek liczby palaczy i sprzedaży tytoniu.7

Cechy elektronicznego papierosa powinny zawsze być porównywane z cechami papierosów konwencjonalnych. W dyskusji o bezwzględnym długoterminowym bezpieczeństwie e-papierosy muszą być przeciwstawione naukowo i etycznie absolutnej pewności szkodliwości palenia tytoniu.

Już ok. 29 milionów konsumentów w Europie używa e-papierosów.8 Wierzymy, że zarówno indywidualne, jak i publiczne korzyści zdrowotne są hamowane wskutek nieporozumień wokół tego produktu.

W świetle dotychczasowych licznych badań naukowych my, jako osoby profesjonalnie związane z ochroną zdrowia, nie możemy pozostać bierni wobec ewidentnych korzyści elektronicznych papierosów dla zdrowia publicznego.

Zatem rekomendujemy naszym kolegom aktywne wzbogacanie wiedzy o elektronicznych papierosach jako nowemu narzędziu ciągłej walki z chorobami odtytoniowymi.

Wzywamy naszych kolegów do podpisania niniejszej deklaracji poparcia zalet elektronicznych papierosów w oparciu o istniejące dane naukowe i etyczna debatę.

Z poważaniem,

Group of professionals who support this statement.

Jeżeli zgadzasz się z manifestem M.O.V.E prosimy o kliknięcie obrazka poniżej.

 

SUPPORT M.O.V.E
Sign up Now!


If you agree with the M.O.V.E statement please click on the button below to add your support.
 


1 Russell, M. A. Low-tar medium-nicotine cigarettes: a new approach to safer smoking (1976) BMJ  1 (6023) 1430-1433

2 Farsalinos, K. E., & Polosa, R. (2014). Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety, 5(2), 67–86. doi:10.1177/2042098614524430

3 Hajek P, Etter J-F, Benowitz N, McRobbie H (2014) Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers, and potential for harm and benefit. Addiction.

4 McRobbie, H., Bullen, C., Hartmann-Boyce, J., & Hajek, P. (2014). Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 12, CD010216. doi:10.1002/14651858.CD010216.pub2

5 Brown, J. et al (2014).  Real-world effectiveness of e-cigarettes when used to aid smoking cessation: a cross-sectional population study. Addiction doi:10.1111/add.12623

6 West, R. B. J. (2014). Electronic cigarettes : fact and fiction. British Journal of General Practice, (September), 442–443.doi:10.3399/bjgp14X681253

7 West R, Brown J, Beard E. Trends in electronic cigarette use in England. Smoking Toolkit Study 140122. 2014.www.smokinginengland.info/latest-statistics

8 Vardavas, C.et al (2014). Determinants and prevalence of e-cigarette use throughout the  European Union: a secondary analysis of 26 566 youth and adults from 27 Countries.  Tobacco Control, 1–7. doi:10.1136/tobaccocontrol-2013-051394

1 Comment

  1. Czy jest na sali lekarz? Pomoc pilnie potrzebna! | Stary Chemik bloguje dice:

    […] przedstawiane. Dlatego też ludzie, którym leży na sercu sprawa chmurzenia, wyszli z inicjatywą akcji, którą nazwano M.O.V.E. Jest ona apelem do środowiska medycznego o podpisy pod deklaracją wsparcia papierosów […]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *